Adopce oddílových kronik

Když se Jestřáb za války vydal do gestapem zapečetěné klubovny „Ve věži“ aby odsud odnesl zabavené oddílové kroniky, riskoval to nejcennější – svůj život. Tento krok učinil s vědomím, že obrovské riziko a odpovědnost, kterou na sebe tímto bere, za to stojí. Nedovedl přijmout fakt, že oddílová historie a tradice budou po ztrátě kronik zapomenuty. K tomuto pro oddíl klíčovému momentu se později ve svých vzpomínkách i tvorbě často vracel. Například v knížce Strach nad Bobří řekou. Chceme na Jestřábův dávný čin navázat, neboť oddíl který přes 60 let Jestřáb vedl, se ocitl v podobné situaci jako kdysi. Jak k tomu došlo? Originály oddílových kronik byly na základě Jestřábova přání uloženy v Památníku národního písemnictví, aby k zápisům měla přístup i veřejnost. Toto rozhodnutí je jistě vítané řadou badatelů, oddílových vedoucích, studentů a dalších zájemců nejen o oddílovou historii. Kroniky inspirují jak svým obsahem, jsou však také učebnicí řemesla zvaného písmáctví. Zároveň přinášejí důkazy, co všechno může zapálený vychovatel mládeže kromě přípravy programu, organizování schůzek, výprav a táborů, každodenním řešením různých situací se svými svěřenci či společenským děním v zemi ještě obsáhnout. Říkávalo se, že skutky, které byly zapsány, nebudou zapomenuty. Proto je důležité, aby k nim měli přístup všichni bývalí i současní členové oddílu. Více než kde jinde zde totiž platí známé rčení: Kdo nezná svoji minulost, nemá budoucnost. V době kdy ubývá pamětníků na časy dávno minulé, je třeba, aby nové oddílové generace neztratily kontinuitu s pulsem Dvojky, aby s hrdostí pokračovaly v díle započatém před 110 lety, aby porozuměli tomu, čím je a vždy byla Dvojka výjimečná a proč dokázala v rozbouřených vodách vždy bezpečně doplout do klidných vod.

=Děkujeme Vám za příspěvek k naplnění tohoto cíle=


Obracíme se proto na všechny příznivce Dvojky, bývalé členy, kamarády: Pomozte nám v tomto úsilí!


Pokud chcete i vy k udržení historické paměti oddílu přispět, můžete finančně podpořit tisk a vazbu kronik. Postupný návrat kronik v tištěné zpět do oddílového života bude i příspěvkem každého dárce k letošnímu 110. výročí založení oddílu.

Číslo účtu je: 899375002/5500

Za příspěvek ve výši 200 Kč můžete získat jako poděkování pamětní minci Pražská Dvojka 1913 – 2023 + kartičku s výše uvedeným textem (Jistě můžete přispět i více 🙂

(zde je potřeba dopočítat případné poštovné).

Mince má průměr 25 mm (tedy asi jako desetikoruna), úprava staromosaz.

Pro motiv mince jsme vybrali Slávu Bursíka.

Proč pávě jeho ? Sláva reprezentuje nejstarší, zakladatelskou generaci Dvojkařů. Když jako nejmladší člen (tehdy ještě družiny Skokanů pod vedením Vaška Jelena) jel v roce 1913 na svůj první tábor na Sázavu k Pelíškovu mostu, jistě netušil, jak pestrá bude jeho oddílová činnost. Nováčky byli v té době všichni včetně vůdce Vaška Jelena, táborovou zkušenost neměl z nich nikdo. Sláva postupně v oddíle vyrůstá ve zdatného člena, v roce 1915 je jedním z Dvojkařů, kteří pomáhají děvčatům na prvním táboře skautek. Na základě nabytých zkušeností později přebírá vedení oddílu, který po sloučení s 34. oddílem předává po táboře 1925 Ryšavému Bobrovi, se kterým do Dvojky přechází také Jestřáb. Později Sláva pracuje v náčelnictvu Junáka, pomáhá oddílu, zpracovává skautské metodické příručky. Je tedy vzorem Dvojkaře – skauta – který prošel dlouhou cestu od malého chlapce, nováčka v dospělého muže – skautského vůdce.


Prosíme o hromadné objednávky

Pokud máte ve svém okolí kamarády, kteří by měli také zájem pomoci, velmi nám usnadní práci hromadné objednávky. Osobní odběr je možný po dohodě na adrese Dis Media s.r.o., Roháčova 70, Praha 3 – Žižkov, Milan Žaloudek, e-mail oddil@pd-hobr.cz
V opravdu naléhavých případech telefon 774 222 026. Jednotlivé kusy můžeme poslat poštou nebo prostřednictvím zásilkovny (tuto možnost preferujeme)

Do poznámky při platně prosím uveďte: jméno a text – dar na kroniky.

Děkujeme za vaši pomoc