Spolek Pražská Dvojka – Hoši od Bobří řeky, kdo jsme

Spolek Pražská Dvojka – Hoši od Bobří řeky vznikl v září 2018 z iniciativy bývalých členů a vedoucích Dvojky jako druhý kmen oddílu. Motivem tohoto kroku byla obava o zachování unikátního výchovného systému a metodiky Jaroslava Foglara a Pražské Dvojky, kterou jsme měli možnost poznat „na vlastní kůži“. Součástí našeho poslání je udržení živých tradic. Jsme přesvědčeni, že právě tento systém a tradice jsou pro Dvojku charakteristické a jsou tím, v čem je Pražská Dvojka unikátní. Spolek PD-HOBŘ sdružuje také bývalé členy oddílu z průřezu oddílových generací, kteří zajišťují historickou kontinuitu a při našich setkáních předávají své zkušenosti nové, mladé generaci.

Měli jsme tu čest chodit do oddílu v době, kdy se legendární spisovatel oddílový vedoucí a pedagog Jaroslav Foglar- Jestřáb ještě účastnil oddílového dění. Oddílovou metodiku jsme si tak vyzkoušeli nejen jako děti, ale později i při vedení Dvojky. Ačkoliv máme velmi blízko ke skautským ideálům a zásadám a řada z nás se aktivně zapojila do obnovy Junáka v roce 1990, není aktuálně oddíl registrován ve spolku Junák – Český skaut.

Vedle oddílové činnosti patří k významným aktivitám Spolku vedení, rozšiřování a zpřístupňování oddílového archivu. Archiv je k dispozici všem Dvojkařům, čerpáme z něj i při naší současné činnosti. Oddílové tradice jsou tak, jak si to Jestřáb vždy přál, nedílnou součástí našeho programu.

Vedení oddílu

Milan Žaloudek – Milan

vedoucí oddílu

Do Dvojky jsem vstoupil v roce 1981. Měl jsem tu čest poznat řadu oddílových legend a v dospělém věku přebírat vedení od Jaroslava Foglara – Jestřába. Ve Dvojce jsem prožil krásných a velmi intenzivních 15 let. V té době docházelo přirozeně díky kontaktu s bývalými členy k předávání oddílových tradic, sdílení příběhů, znali jsme písničky, které jsme si mohli společně zazpívat. Znaky táborů zavěšené na stěnách kluboven pro nás nebyly pouhou výzdobou, ale nesly v sobě nespočet dobrodružství o kterých jsme slýchali na oddílových vyprávěndách, četli o nich v kronikách či vývěskách na oznamovateli.

Po revoluci jsem spoluzakládal skautské středisko Dvojka, pracoval v prvním Náčelnictvu chlapeckého kmene Junáka, jako dobrovolník pomáhal ve Skautském informačním centru, podílel se na vytvoření metodické knížky Skautskou stezkou… Nyní opět vedu oddíl, jehož členové mají možnost se opět se slavnou historií Dvojka seznamovat, prožívat ji a zároveň psát nové stránky oddílových kronik.

Jiří Přeučil – Dandy

zástupce

Do oddílu jsem přišel v roce 1986. Na oddílový život jsem byl připravený důkladnou četbou Jestřábových knih. Jejich hrdinové pro mě tehdy byli jakýmsi ideálem lidství a ztělesněním různých ctností, jako je odvaha, vytrvalost, čestnost, kamarádství, obětavost, spolehlivost, schopnost měnit se k lepšímu …. V době mého vstupu do oddílu se jeho činnosti ještě Jestřáb pravidelně účastnil. Byl na každé oddílovce i výpravě. Vícedenních výprav se účastnil „ambulantně“ v doprovodu starších členů. V praktickém vedení oddílu i v přípravě programu ho doplňovali a postupně nahrazovali jeho nástupci a odchovanci – Pedro, Milan, Větřík a další.

V oddíle jsem prošel všemi stupni od nováčka přes vedoucího hlídky, rádce družiny a po Milanovi jsem na pár let převzal vedení oddílu. Od prvního stupně ZŠ jsem hrál basketbal. V druhém ročníku na gymnasiu se mimoškolní aktivity – oddíl a basket – neblaze projevily na školním prospěchu. Stál jsem před dilematem čeho se zříci. Zřekl jsem se basketu a dal přednost oddílu a nikdy jsem toho nelitoval. Oddílová činnost a výchova je mnohem rozmanitější a všestrannější. Zatímco sportovní oddíl je zaměřený jen na fyzickou kondici a vše je podřízené výkonu, v oddíle fyzička nezahálí, ale získáváme i manuální zručnost, pěstujeme intelekt, morální vlastnosti a v neposlední řadě vztahy. Kluci postupně přebírají zodpovědnost, učí se samostatnosti, všestranné spolupráci, postupně – po krůčkách – se učí vést malý tým vrstevníků, připravovat si pro ně program, řešit konflikty atd., což jsou věci, které budou využívat celý život.

Bylo by mi líto, kdyby Jestřábův unikátní výchovný systém, oddílové tradice, knihy atd. skončily v zapomnění a proto jsem se rád v roce 2018 připojil k Milanově snaze o záchranu a obnovu oddílu fungujícímu podle Jestřábova systému a obnovující jeho odkaz.

V profesním životě pracuji v sociálních službách – v organizaci, která poskytuje různé služby seniorům. Důležité pro mě je také to, že jsem pravoslavný křesťan.

Pavel Dobrovolný – Golem

zástupce

Měl jsem obrovské štěstí a do Dvojky přišel v době, kdy se ještě na dění oddílu stále podíleli aktivně i „zakladatelské“ generace oddílu, které zažili aktivní činnost Jestřába, který s oddílem ještě v rámci svých možností spolupracoval.

Z možnosti vše prožít na vlastní kůži jsem si odnesl poznatek, že Jestřábův styl vedení oddílu je náročný na čas a poctivou přípravu. Toto je to nejcennější, co jsem si odnesl do života, kde to je cenná zkušenost, která se využije bez ohledu na to, jaké poctivé živobytí si člověk zvolí.

Dnes mám pětiletého syna a při jeho výchově využívám i to co jsem se u Hochů od Bobří řeky naučil, proto se dnes s díky podílím na činnosti oddílu.

Michal Tvrdý – Čiki

člen Pracovního kruhu

Ovlivněni Jestřábem – aneb z dob našeho mládí 🙂

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress