naše další aktivity

Adopce oddílových kronik

Když se Jestřáb za války vydal do gestapem zapečetěné klubovny „Ve věži“ aby odsud odnesl zabavené oddílové kroniky, riskoval to nejcennější – svůj život. Tento zoufalý krok učinil s vědomím, že obrovské riziko a odpovědnost, kterou na sebe tímto bere za to stojí. Nedovedl si představit a přijmout fakt, že oddílová historie a tradice budou zapomenuty. Nyní se snažíme pokračovat v jeho úsilí.

Le Mans 24 dní

LeMans 24 dní je soutěž týmů v každodenním cvičení. Kliky, dřepy, leh-sedy se stanou po 24 dní vaší každodenní realitou. Soutěží třicetičlenné týmy, kde alespoň polovina závodníků musí být ve věku do 15 let. Výsledky se každý den zapisují a každý den (etapa) se samostatně vyhodnocuje. Soutěž není jen závodem prověřující fyzickou připravenost, ale zejména soubojem s vlastní pohodlností, vybízí k zodpovědnosti a podporuje týmového ducha.

Štorchova učebna pod širým nebem

Symbolicky poblíž místa, kde původní „Dětská farma“ stála, jsme vybudovali venkovní učebnu s krytým i otevřeným prostorem k sezení. Tato stavba nejen připomíná významnou minulost místa, ale především slouží školám a veřejnosti jako zázemí pro vyučování či volnočasové aktivity. 

Modrý život

Nepsané zákony tvoří soubor pravidel vytvářejících charakter a zvyklosti oddílu. Ovlivňují chování a vzájemné vztahy mezi námi, jsou otevřeným kodexem, do kterého postupně přibývají další ustanovení. Je naší ctí je dodržovat, jak umíme nejlépe.