Oddílové písemnosti

První Čigoligo vyšlo již v roce 1929 a mělo podobu legendárního TAM – TAMU Rychlých šípů. Byl to vlastně takový ilustrovaný zpravodaj pro rodiče i členy oddílu zachycující nejen oddílové dění, ale i různé rady, zprávy a podobně. Díky Jestřábovu velmi silně rozvinutému smyslu pro humor zde měly pravidelné místo i recesní články, zejména pak slavná rubriky Rady Zálesáka Fredyho. Čigoligo v těchto dávných dobách vycházelo pouze v jednom výtisku, který koloval, tak jako výše zmiňovaný TAM – TAM mezi členy oddílu, rodiči a příznivci. V dalších dobách se oddílový časopis, jenž na krátko, v době nacistické okupace a rozpuštění Junáka změnil název na POMALAGO (alébrž bude vycházet P O M Á L U) začal tisknout pro každého člena oddílu. Jestřáb vždy zdůrazňoval, aby chlapci dávali časopis číst doma rodičům. Důvodem byla zřejmá snaha aby rodiče více chápali různé návaznosti prvků oddílové činnosti a maximálně umožňovali členům pravidelnou docházku.

Čigoliga si kluci po přečtení složí a vlepí do svého pracáku. Na konci roku vydáme ještě souborné vydání všech čísel pro možnost uložení celého ročníku.


Další pravidelnou tiskovinou připomínající prožité příhody je Vánoční sešit vydávaný od roku 1975.
Ten navázal na dřívější tradici oddílových oběžníků a ročenek.


Vánoční sešity a Čigoliga ke stažení

Historicky první Jestřábem vydané Čigoligo