Oddílové schůzky

Scházíme se v klubovně na adrese Kubelíkova 48, Praha 3 – Žižkov. V programu oddílových schůzek, které pořádáme v naší klubovně nebo venku, jsou různé hry a závody jednotlivců i družin. Některé hry mají za cíl procvičit určitou dovednost nebo souhru spoluhráčů, jiné jsou jen tak, pro pobavení. Ale všechny mají jedno společné. Dbáme vždy, aby byly hrány fér a podle pravidel. Patří sem nácvik signalizace semaforu nebo morseovky, luštění šifer, uzlování a další dovednosti. Na každé schůzce kombinujeme hry u stolu s pohybovými hrami. Výsledky některých her jsou započítávány do bodování, nebo odměněny oddílovým platidlem, neboli Rublony. Za třináct Rublonů si každý může koupit do své oddílové sbírky tak zvanou nálepku. Tou je lísteček zobrazující nějakou tradiční akci, zvyklost nebo historickou událost.

Na oddílových schůzkách také probíráme proběhlou výpravu a domlouváme nejbližší akce, rozdávají se pamětní lístečky nebo nové číslo našeho časopisu Čigoligo.

Klubovna je naším druhým domovem a proto se ji snažíme neustále všelijak vylepšovat. Celou jsme ji obložili dřevěnými palubkami, položili dřevěnou podlahu, vyrobili si vývěsky a Oznamovatel s maketou tábora a oddílovým barometrem se třinácti tužkami. Nejsme příjemci žádných dotací, všechno jsme si vybudovali vlastníma rukama. Na vývěskách najdete výsledky bodování, přehled docházky, dobrovolnou Desítku nebo historické materiály z oddílového archivu. Klubovna je vyzdobena řadou fotografií nám známých míst a akcí, připomínají také naše dávné členy, s řadou z nich jsme neustále v kontaktu. Jsme přesvědčeni, že právě tyto kontakty pomáhají udržovat kontinuitu oddílu a živé tradice.

K výzbroji na oddílovku patří:


Uzlovačka, KPZ, pracák, papír (blok na psaní), tužka, zpěvník, sešit na nálepky, Rublony, lepidlo v tubě.