Pro nováčky

Gratujujeme ti,

stal ses čekatelem na členství v oddíle navazujícího na tradice slavné Pražské Dvojky, kterou po dlouhých 60 let vedl spisovatel a vychovatel Jaroslav Foglar – Jestřáb. Jestřába jsme osobně poznali a jeho odkaz nyní přenášíme do současné činnosti. V našem oddíle můžeš zažít to, co popisuje ve svých knížkách. Dobrodružné výpravy, hry, soutěže a nejrůznější zkoušky ve kterých poznáš co v tobě doopravdy je, partu kamarádů i nadšených a pro činnost zapálených vedoucích. Seznámíme tě s opravdovými oddílovými legendami, při jejichž vyprávění ti bude přecházet mráz po zádech ! Pojďme si o tom něco povědět.

Celkový ráz oddílu je dán jak programem tak i duchem oddílu. Tento duch není žádné strašidlo, ale je to jakýsi vniřní řád sestávající z vyznávání určitých hodnot, pravidel a zvyklostí. Řád, který je léty prověřený a kterým se dobrovolně řídíme. Pravidla jsou definována zejména oddílovým desaterem a nepsanými zákony (ty jsou vypsány zde – postupně ti vše vysvětlíme). Prvním krokem ke členství je složení přijímací zkoušky. Neboj se, rádi ti v tom pomůžeme.


Přijímací zkouška

  • Mám docházku trvale nad 70 %.
  • Odevzdal jsem přihlášku a zaplatil členský příspěvek.
  • Sepsal jsem své první dojmy při vstupu do oddílu.
  • Nosím povinnou výstroj a výzbroj na všechny oddílové akce.
  • Znám oddílové pojmy a zvyklosti, oddílový pokřik.
  • Umím vysvětlit Nepsané oddílové zákony a řídím se jimi.
  • Umím šest základních uzlů.
  • Nejsem „sloní mládě“. Zvládnu přechod klády, skok přes potok, lezení na strom, skákání přes švihadlo.
  • K ostatním jsem zdvořilý a kamarádský.
  • Plním si své oddílové povinnosti.