Modrý život – základní informace

Modrý život Jaroslava Foglara je souborem každodenních zkoušek. Snažíme-li se tyto zkoušky znovu a znovu plnit, naplňujeme tím jeden z hlavních prvků Jestřábových románů a tím je snaha zlepšovat sebe a působit jako kladný vzor pro své okolí. Rok 2022 je díky opakující se dvojce, číslu oddílu jemuž Jestřáb zasvětil svůj život výzvou, abychom se pokusili v těchto zkouškách obstát. Tak, jak dovedeme nejlépe.

Jaké vlastně jsou ty zkoušky ?

Ranní cvičení (rozcvičení a protažení či běhání v délce alespoň 10 minut před odchodem do školy, do práce, nebo obecně „ráno“). Ne tedy pouhá účast na povinné školní hodině tělocviku.

Čištění zubů (ráno i večer)

Mytí studenou vodou (ráno)

Slušná mluva

Čestné chování

Dobrý čin (pokusme se jít tomuto bodu naproti, nepleťme si však dobrý čin s plněním svých povinností. Nebude asi každý den možnost zachránit někomu život či odvrátit nějaké neštěstí, ale můžeme udělat někomu radost, sebrat rozbitou lahev, nebo uklidit nepořádek třeba u venkovního ohniště…)

Radostný prožitek (hledejme nejrozmanitější formy. Každodenní hraní oblíbené hry na PC nebo návštěva KFC je málo).

Tajný úkol (zamysleme se, jakou máme slabinu, neřest, se kterou bychom chtěli bojovat. Dospělí si mohou například zvolit den bez alkoholu, děti například úklid pokoje nebo svých věcí, pokud jsou například mimo domov, na táboře a pod.).

Plnění výše uvedených bodů každý den, delší dobu, je velmi nesnadné. Zároveň je ale pobídkou, která se nás ptá:

Myslíš to doopravdy a upřímně ? Budeš mluvit slušně pouze na oddílové schůzce? Nebo třeba jen v úterý nebo jen jeden měsíc v roce? Nebo se SKUTEČNĚ chceš přiblížit ideálům, které Jestřáb ve svých knížkách i v oddílovém životě tolik vyzdvihoval ?

Vyzkoušej co v tobě je, nenech se odradit případnými neúspěchy a začni vždy znovu a znovu !

Kalendář Hoši od Bobří řeky 2022 s aktuálním měsícem a tabulkou Modrého života si pověs na dobře viditelné místo, tak abys ho měl neustále na očích. Pokud kalendář nemáš, vytiskni si tabulku s Modrým životem, kterou najdeš na konci tohoto článku. Každé splněné okénko si vybarvi modře, ale pozor – vždy nejpozději následující den. Pozdější zápis se již nepočítá. Pokud jsi někde mimo domov, veď si o výkonech každodenní poznámky, které po návratu přeneseš zpětně do své tabulky.

Přejeme ti hodně zdaru a pevnou vůli !