tvá cesta za dobrodružstvím

je čas vykročit


Činnost našeho oddílu je velmi rozmanitá, různorodé je i prostředí, které si pro ni vybíráme.
Pravidelná účast na oddílových akcích je základní podmínkou členství. Co zažiješ a co budeš na své cestě potřebovat se dočteš v následujících kapitolách.

„Pojď se mnou tam, kde nebe je vysoké a modré a kde oblaka bílá rychleji než jinde plují.
Slyšíš tu píseň větrů v korunách borovic? Slyšíš tu píseň dálek závratných?
Večer oheň táborový pak do tmy zasvítí a vyvolá v tobě pocity, které otřesou tvou duší.“

Jaroslav Foglar – Jestřáb
Na oddílovou schůzku do klubovny

Na klubovních schůzkách je milé, komorní prostředí dřevem vonící klubovny, které vévodí jako dominanta obraz legendární Zelené říčky, kde oddíl absolvoval více než čtyřicet táborů. Když je hezky, jdeme ven. Pro venkovní program využíváme jak dvorek, tak blízké i vzdálenější parky.

Na výpravu

Výpravy bývají zpravidla v sobotu, 1 x za čtrnáct dní. Vícedenní výpravy pořádáme 3-4 do roka. Na všech výpravách jsme zavedli tradici vaření na polním ohništi a snažíme se jí udržovat kde to jen jde.

Na hru po Praze

Rádi objevujeme a navštěvujeme tajemná místa v Praze, kam nás často vedou připravené hry. Tradiční oddílovou akcí je Napříč městem, vždy s nějakým ústředním motivem – naposledy Putování po historických klubovnách.

Na tábor

Tábor je pro nás vyvrcholením pravidelné celoroční činnosti. Překonáváme překážky i vlastní pohodlnost, učíme se postarat o sebe i o druhé. O dobrodružství není u nás nouze. Máme rádi romantiku, silné příběhy vyprávěné i prožívané.