Modrý život leden

Zlatý stupeň získává

Jáchym, 9 let, Praha
Kryštof, 9 let, Praha
Karel, 14 let, Praha
Menhart, 56 let, Praha
Zbynda, 56 let, Nová Cerekev

Stříbrný stupeň
získává

Vojta, 14 let, Praha
Houbička, 13 let, Praha
Dandy, 49 let, Praha
Milan, 54 let, Praha
Mustang, 50 let, Praha

Bronzový stupeň získává

Velký Font, 40 let, Praha