Modrý život v dubnu

Zlatý stupeň získává

Karel, 14 let, Praha
Kryštof, 10 let, Praha

Stříbrný stupeň
získává

Houbička, 13 let, Praha
Dandy, 49 let, Praha

Bronzový stupeň získává

Junior, 12 let, Praha
Jáchym, 10 let, Praha
Milan, 54 let, Praha