Modrý život v únoru

Zlatý stupeň získává

Kryštof, 9 let, Praha

Stříbrný stupeň
získává

Jáchym, 9 let, Praha
Vojta jr., 12 let, Praha
Houbička, 13 let, Praha
Maty, 10 let, Praha
Dandy, 49, Praha

Bronzový stupeň získává

Vojta, 14 let, Praha
Milan, 54 let, Praha